Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 06 - 302 312 26
  • info@vdnosterum.nl
  • 0492 - 386 044
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Zzp'ers lopen risico op bedrijfsongevallen

In 2021 zijn er weer meer bedrijfsongevallen veroorzaakt, en dit roept vragen op over de veiligheid van zzp'ers.

Er wordt nadrukkelijk gelet op de veiligheid in bepaalde sectoren zoals de bouw. Hanteren zzp’ers minder strikt de regels? En mag dat zomaar? 

In 2021 (cijfers van 2022 zijn nog niet bekend) waren er 83.000 werknemers en zzp’ers vier dagen of langer uitgeschakeld door een bedrijfsongeval. Het aantal bedrijfsongevallen is al jaren aan het schommelen. In de jaren 2017 tot en met 2019 was volgens het CBS het aantal arbeidsongevallen van werknemers (15 tot 75 jaar), waarbij minstens vier dagen werd verzuimd, vrijwel gelijk. Daarna nam dit aantal toe, van 77 duizend in 2020 naar 83 duizend in 2020.

In welke branches ontstaan vooral bedrijfsongevallen?

In de industrie zijn de meeste ongevallen geregistreerd met minimaal 4 dagen verzuim tot gevolg. Dit wordt gevolgd door de gezondheidszorg. Opvallend is de sterke toename bij transport en logistiek. Het aantal bedrijfsongevallen in de bouw in juist sterk afgenomen. Dat wordt  veroorzaakt door goede veiligheidsvoorschriften en protocollen. Maar het blijft natuurlijk een branche met grote risico’s. In 2020 zijn er nog 20 mensen omgekomen in de bouw.

Werken zzp’ers minder veilig?

Er zijn veiligheidsvoorwaarden die voor werkgevers en dus voor werknemers gelden en niet voor zzp’ers. Een zzp’er hoeft bijvoorbeeld geen risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) te maken en hoeft zich dus ook niet te houden aan de voorschriften die hieruit voortkomen. Maar wettelijk is wel vastgelegd dat ook zzp’ers gevaar moeten voorkomen voor derden. In de Arbowet staat ook dat zelfstandigen moeten letten op hun eigen veiligheid. Op de werkvloer waar werknemers en zzp’ers samen werken, gelden dezelfde regels voor iedereen. Ook voor de zzp’ers dus. Dat was voor 2012 niet het geval. Uiteindelijk komt het erop neer dat zzp’ers verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. Ook als veiligheidsvoorschriften niet strikt gelden, is het slim om er toch aan te voldoen. Een ongeval wil je natuurlijk voorkomen.

Ook zzp’ers kunnen aangesproken worden door de inspectie SZW

De inspectie SZW houdt onder andere toezicht op de veiligheid op de werkvloer. Bij overtredingen kunnen ook zzp’ers aangesproken worden op de veiligheid als er grote risico’s dreigen. Dit kan zelfs zover gaan dat de inspectie een boete uitdeelt. De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Ze kunnen het werk ook tijdelijk stilleggen, bijvoorbeeld tot er voldaan is aan de veiligheidsvoorschriften.

Door de veiligheidsvoorschriften niet strikt op te volgen is een klus vaak sneller te klaren, maar zet jouw eigen veiligheid voorop. Met de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering loop je minder financieel risico, maar een bedrijfsongeval moet je echt niet willen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 09-11-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.