Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

 • 06 - 302 312 26
 • info@vdnosterum.nl
 • 0492 - 386 044
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

 

 

 

 

Meestal wordt de verkoop van een woning door verkoopmakelaar uitgevoerd. Omdat er een makelaar betrokken is in het proces, denken veel kopers dat zij de aankoop van de woning dan wel zelf kunnen regelen. Ze gaan er vanuit dat de vraagprijs van de woning reëel is, dat de woning in goede staat is en dat de belangen van de koper gewaarborgd zijn.

Maar niets is minder waar! De verkopend makelaar is ingeschakeld door de verkoper en behartigt dan ook uitsluitend de belangen van de verkoper. De belangen van de verkoper kunnen haaks staan op de belangen van de koper.

 

Wie is deskundig?
In Nederland mag iedereen zich immers makelaar noemen, dus ook aankoopmakelaar.

De Erkend aankoopbemiddelaar® is een gecertificeerde specialist in de begeleiding bij de aankoop van een woning. De titel Erkend aankoopbemiddelaar® is beschermd en mag uitsluitend gevoerd worden door adviseurs die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Erkend aankoopbemiddelaars® zijn hypotheekadviseurs die worden getraind in alle aspecten van het aankoopproces, van de eerste bezichtiging tot de overdracht van de woning bij de notaris. Hiertoe volgen zij de opleiding bij opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel.

Na het behalen van het certificaat mag de adviseur zich dan Erkend Aankoopbemiddelaar® noemen en zich laten toevoegen aan het diplomaregister Erkend aankoopbemiddelaar®. Er zijn vaak nog andere vereisten waar de Erkend Aankoopbemiddelaar® aan dient te voldoen:

 • In het bezit zijn van het Adviseur diploma Wft Hypothecair Krediet en deze onderhouden middels PE-examens;
 • Het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Het onderhouden van hun kennis op het gebied van Erkend Aankoopbemiddelaar met behulp van Permanente Educatie.

 

Wat doet de Erkend aankoopbemiddelaar®?
De Erkend Aankoopbemiddelaar:

 • Maakt vooraf duidelijke afspraken over de werkzaamheden en kosten met de koper
 • Bezichtigt de woning met de koper, inspecteert de bouwkundige staat van de woning en adviseert de koper of een bouwkundige keuring gewenst danwel noodzakelijk is
 • Onderzoekt of er sprake is van achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging en of specifieke bouwgebreken kunnen voorkomen, gezien het bouwjaar van de woning (zoals asbest, olietanks, betonrot)
 • Onderzoekt de rechten en plichten die kunnen rusten op de woning en het perceel waarop de woning staat, zoals erfdienstbaarheden
 • Geeft inzicht in de waarde van de woning en onderbouwt deze in een rapportage
 • Overlegt met de koper de aankoopstrategie en voert de onderhandelingen namens de koper
 • Zorgt ervoor dat voor dat de belangen van de koper zijn gewaarborgd en de voor de koper van belang zijnde bepalingen worden opgenomen in de koopovereenkomst
 • Inspecteert de woning voor de overdracht en begeleid de koper tot en met de levering van de woning bij de notaris

 

Kijk ook op mijn profiel